โครงการลดหวานมันเค็มลดอ้วน ลดโรคเรื้อรังนั้นเป็นของกรมอนามัย

Helloworld,

กรอบแนวคิดการดำเนินงานให้คำปรึกษา 

“โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน ลด หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค” 

ลดหวาน

มัน เค็ม

เติมเต็มผักผลไม้

หมั่นออกกำลังกาย

 

11.นวัตกรรม กิจกรรมเด่น
10.ทีมงาน แกนนำเยี่ยมบ้าน
4.แผนสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล
2,3 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ, การสื่อสารสาธารณะ
1.นโยบายและ  การดำเนินงาน

  • · เมนูชูสุขภาพ/ เมนู 2:1:1
  • · อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
  • · DMClinicโดยศบส.กทม.
  • · โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม
  • · องค์กรลดโรค
5.สร้าง  เครือข่าย

  แกนนำ

6,7,8 สำรวจปัจจัยเสี่ยง

  • · พฤติกรรม
  • · ภาวะโภชนาการ
  • · การใช้น้ำตาล

น้ำมัน เกลือ

9.กิจกรรมออกกำลังกาย
Advertisements

About healthmenu

Foodsafetyandnutrition Club
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s